“Wat doe jij eigenlijk?”
  of
“Wat doe jij eigenlijk voor de kost?”


Deze losjes gestelde vraag die heel gewoon is in de dagelijkse omgang heeft een wereld van betekenis in zich. Immers, het antwoord dat daarop volgt geeft de vragensteller direct een indruk van je maatschappelijke positie.
Je bent pas wat als je interessante baan-informatie geeft.

Zo zit onze samenleving nu eenmaal in elkaar.

Maar wat als je je status niet aan een baan kunt ontlenen? Veel werklozen voelen zich eenzaam en onbegrepen. Overheid en instanties doen weinig om hen te helpen en de werkende omgeving kan zich moeilijk in hen verplaatsen.

Werkzoekenden vinden het vaak moeilijk de toekomst rooskleurig te zien.

SInds zaterdag 12 maart 2005 in de boekhandel

Zonder Werkboek - werkloosheid als bron van inspiratie en vernieuwingZonder Werkboek - Werkloosheid als bron van inspiratie en vernieuwing
Philippe Blankert, Lex Scholten & Christa van den Berg - ISBN: 90 6665 645 X - 1e druk, 2005
[webdesign]
home - voorpagina van het Zonder Werkboek the making of "Zonder Werkboek" ... enkele fragmenten uit het Zonder Werkboek de auteurs van het Zonder Werkboek contactinformatie bestelinformatie voor het Zonder Werkboek het Zonder Werkboek in de media weblinks naar relevante pagina's zonder werk boek werkboek werkloosheid solliciteren baan zoeken werkwillend werkzoekend werkgelegenheid debat fnv cnv uwv cwi bond voor werkzoekenden analyse werkgevers werknemers ontslag ontslagen ontslagbescherming re´ntegratie arbeid baankeuze depressie conjunctuur samenleving Zonder Werkboek - Werkloosheid als bron van inspiratie en vernieuwing Philippe Blankert, Lex Scholten en Christa van den Berg - ISBN: 90 6665 645 X - 1e druk, 2005 Zonder Werkboek; werkloosheid als bron van inspiratie en vernieuwing Dit boek is geschreven door drie hoger opgeleide werklozen, die zelf na honderden sollicitaties alsmaar niet aan het werk kwamen. Uniek boek Het is ten eerste uniek dat werklozen zelf (zonder enkele overheidssubsidie) het initiatief hebben genomen tot het schrijven van een boek over werkloosheid. Het tweede unieke aspect is dat een aantal belangenverstrengelingen in polderland gendadeloos worden 'gefileerd'. Het boek bevat veel oplossingen waar Ministeries, werkgevers en vakbonden nooit aan hebben gedacht. De rol van vakbonden (die volgens de schrijvers werkenden zo zwaar beschermt dat werkzoekenden er moeilijk tussen komen) komt ter sprake, evenals vele andere verrassende analyses. Het boek biedt een ideale ingang voor felle debatten over werkloosheid en werkgelegenheid, nu ook met werkzoekenden die veel inzicht hebben in de problematiek! Stichting IkWilWerken, ofwel de Bond voor Werkzoekenden, maakt duidelijk waarom werkzoekenden massaal hun CNV en FNV lidmaatschappen moeten opzeggen en zich moeten aanmelden bij www.ikwilwerken.nl - de enige bond voor werkzoekenden op nationaal niveau! En voor wie minder ge´nteresseerd is in politiek: het boek bevat ook veel praktische tips voor werklozen, en humor, onder andere in de vorm van columns encartoons. Zonder Werkboek; werkloosheid als bron van inspiratie en vernieuwing is vanaf half maart leverbaar en kost Ç 9,95 (ISBN 90 6665 645 x).